Skupina Roullier potrjuje vedno boljše rezultate na področju varnosti: v treh letih so se rezultati izboljšali za 50 %.
Za te dobre rezultate je v veliki meri zaslužna uvedba varnostne politike, ki temelji na proučitvi delovnih procesov in iz tega izhajajočih preventivnih ukrepov. Hkrati pa je bilo potrebno implementirati strogo nadzorovane postopke za vse tvegane dejavnosti.

Varnostna listina
Vse naše podružnice delujejo v skladu z našo Varnostno listino in potrjujejo našo angažiranost, da pri industrijskih dejavnostih varujemo zdravje vseh zaposlenih, zunanjih vzdrževalcev, pogodbenih družb, strank in obiskovalcev.

Preprečevanje industrijskih tveganj
Podružnice redno izvajajo postopke za zmanjševanje tveganja in sistematične preglede proizvodnih enot, s čimer poskrbimo za varno okolje v svojih industrijskih obratih.

Prehranska varnost
Sledljivost proizvodov, izvajanje vedno zahtevnejših postopkov in praksa HAACP so glavne osi naše politike glede prehranske varnost, kar zagotavlja kakovost naših izdelkov.