Trajnostni načrt, odgovor TIMAC Agra Italia
Skrb za trajnost s konkretnimi dejanji – to je zagotovilo podjetja Timac Agro Italia vsem svojim zaupnikom in naloga, ki se ji posvečamo jasno in odločno. Pristop k socialnemu, okoljskemu in finančnemu cilju, kateremu sledimo pri razvoju proračuna, nam je omogočil vrsto ukrepov, ki predstavljajo odgovor podjetja na zahteve zaupnikov. Ta dejanja so rezultat primerjav in tehtnih odločitev ter zavedanja kapacitet in investicij, katera podjetje želi uresničiti, da bi začrtalo pot trajnostnega razvoja. Končni rezultat tega dela je načrt trajnostnega razvoja, v katerem so definirane dejavnosti in ukrepi ter ambiciozni, konkretni in dosegljivi cilji.

 

Obseg Bilance trajnosti Timac Agra Italia 2015 zajema:

  • periodičnost: letna;
  • bilančno obdobje: 1. januar 2015–31. december 2015;
  • referenčne smernice: Global Reporting Initiative (GRI) in AA1000 za angažiranje zaupnikov;
  • stopnja implementacije GRI: G4 Core;
  • družbe, vključene v bilančno obdobje: Timac Agro Italia S.p.A.;
  • omejitve: ker so dejavnosti v Sloveniji še v razvojni fazi, se je podjetje odločilo, da jih ne vključi v bilančno obdobje.