Izdelek: 
Tip: 
Tekoče gnojilo
Oblika: 
Tekoče gnojilo

GNOJILO ES
Raztopina gnojila NP 3-30

z železom (Fe)

3 % Skupni dušik (N)

1 % Amonijski dušik (N)

2 % Sečninski dušik (N)

30 % Fosforjev pentoksid (P2O5), topen v vodi

4 % Železo (Fe), topno v vodi