Vsebuje Top-Phos
Vsebuje N-Process
Tip: 
Mineralno gnojilo
Oblika: 
Granulat

GNOJILO ES
Gnojilo NPK (SO3) in z borom
13-5-5 (30)

Sestava
Skupni  dušik (N) 13%
Amonijski  dušik (N) 9,0%
Sečninski dušik (N) 4,0%
Fosforjev pentoksid (P2O5) topen v nevtralnem amonijevem citratu in vodi 5%
Fosforjev pentoksid (P2O5) topen v vodi 4,0%
Kalijev oksid (K2O) topen v vodi 5%
Žveplov trioksid (SO3) topen v vodi  30%
Skupni bor (B) 0,1%