Vsebuje N-Process
Tip: 
Mineralno gnojilo
Oblika: 
Granulat

GNOJILO ES
Sečninsko-amonijev sulfat (MgO-SO3) z mikroelementi
31 (2-25)

Skupni dušik (N) 31%
Amonijski dušik (N) 9,0%
Sečninski dušik (N) 22,0%
Skupni magnezijev oksid (MgO) 2%
Žveplov trioksid (SO3) topen v vodi  25%
Mangan (Mn), topen v vodi 0,01%
Cink (Zn) topen v vodi 0,1%