Vsebuje Seactive
Izdelek: 
Tip: 
Tekoče gnojilo
Oblika: 
Tekoče gnojilo

GNOJILO ES
Raztopina gnojila NPK 9-5-4
z mikrohranili

9 % Skupni dušik (N)

9 % Sečninski dušik (N)

5 % Fosforjev pentoksid (P2O5) topen v vodi

4 % Kalijev oksid (K2O) topen v vodi

0,05 % Bor (B) topen v vodi

0,02 % Baker (Cu) topen v vodi

0,02 % Železo (Fe) topno v vodi

0,1 % Mangan (Mn) topen v vodi

0,01 % Molibden (Mo) topen v vodi

0,05 % Cink (Zn) topen v vodi

nizka vsebnost klora