Vsebuje Fertiactyl
Izdelek: 
Tip: 
Biostimulator
Oblika: 
Tekoče gnojilo

GNOJILO ES
Raztopina gnojila NK 13-0-5
13 % Skupni dušik (N)

13 % Sečninski dušik (N)
5 % Kalijev oksid (K2O) topen v vodi
nizka vsebnost klora